De logica van je gevoel

De logica van je gevoel
16 februari 2018 Hans Le Roux

Spanning in mijn buik en irritatie

Een aantal jaren geleden werd tijdens een vergadering een nota die ik had opgesteld afgekeurd. En dat gebeurde niet na een dialoog, maar na het uitspreken van de woorden: ‘ik ben het niet eens met het voorstel in deze nota’, direct gevolgd door een aantal met stemverheffing uitgesproken argumenten. Mijn lichaam reageerde direct; ik voelde spanning opkomen in mijn buik en raakte geïrriteerd. In eerste instantie probeerde ik rustig met tegenargumenten de opmerkingen van de ander te pareren. Maar al snel luisterde ik niet meer naar de ander.

Ik begreep aanvankelijk niet waarom de nota uiteindelijk tot zo’n heftige discussie leidde. De inhoud van de nota was naar mijn mening namelijk goed doordacht en in lijn met het organisatiebeleid. Ook was ik van mening dat mijn ingebrachte (tegen)argumenten voldoende hout sneden. Maar kennelijk waren deze argumenten en de ratio erachter niet voldoende om tijdens de discussie tot elkaar te komen.

Naderhand heb ik nagedacht over de bovenstaande situatie en me de vraag gesteld welk mechanisme  er achter de spanning in mijn buik en de gevoelens van irritatie schuilde. Was het de geleverde kritiek op de nota, de toon waarop deze geuit werd of misschien zelfs een gevoel van falen? En wellicht nog belangrijker: zag ik een patroon in mijn reactie met vergelijkbare situaties?

Rationeel-Emotieve Therapie

Een bekende en veel gebruikte wijze om dit te kunnen onderzoeken is RET. RET staat voor Rationeel-Emotieve Therapie en gaat uit van een verband tussen gedachten en gevoel. Door vaak negatief te denken ontstaan negatieve gevoelens als angst, boosheid of het gevoel te falen met als resultaat jezelf verdedigen, je ten onrechte verontschuldigen of jezelf klein te maken. Door juist positiever te denken ontstaat ruimte voor meer plezierige gevoelens en hierdoor effectiever gedrag.

Gebeurtenis, gevoel en gedachten in samenhang

Op basis van de bovenstaande discussie zag ik het volgende beeld ontstaan. Hierbij is heel bewust  ‘mijn gevoel’ eerder vermeld dan ‘mijn gedachten’. Het ontstaan van het gevoel gaat namelijk zo snel, dat je vaak later doorhebt welke gedachten hieraan ten grondslag liggen.

Gebeurtenis:      De ander zegt: ‘Ik ben het niet eens met het voorstel in deze nota’.

Mijn gevoel:      Ik ben geïrriteerd en word boos.

Mijn gedachten: Wat denkt hij wel; ik heb een goed doordacht stuk geschreven.

                             Je toon staat me niet aan.                                        

                             Ik ga af in het bijzijn van de hele vergadering.

Ik heb ingezien dat deze gedachten en het gevoel me hebben laten verleiden tot een verbaal gevecht. Irritatie vermindert echter bij gedachten als:

  • Ik heb naar eer en geweten de nota geschreven en ik sta open voor suggesties.
  • Ik merk de stemverheffing van de ander, wat is hiervan de reden?
  • Ik vind het vervelend dat ik de nota misschien moet aanpassen en probeer er lering uit te trekken. Afgaan in de vergadering is ‘flauwekul’.

De signaalfunctie van het gevoel

Uit het bovenstaande voorval en uit diverse vergelijkbare situaties nadien heb ik geleerd dat het gevoel een erg nuttige signaalfunctie heeft in relatie tot gedachten en het hieruit voortvloeiende gedrag. Ook ben ik gaan inzien dat mijn gedachten niet altijd logisch zijn door bijvoorbeeld dingen groter te maken dan dat ze zijn.

Later ben ik geïnspireerd door de principes van Geweldloos Communiceren (2010, Rosenberg) gaan ontdekken dat het aandacht geven aan het gevoel en de onderliggende behoefte, het begrip over en weer sterk laat toenemen.  Zo kwam ik er achter dat degene die kritiek had op de nota, zorgen had dingen los te moeten laten. En de nota zelf? Die is nadien nagenoeg ongewijzigd goedgekeurd. Over de logica van het gevoel gesproken!