Hoe open ben jij over stress en wat weet je er over?

Hoe open ben jij over stress en wat weet je er over?
25 april 2018 Hans Le Roux

Een indrukwekkende en aangrijpende vraag over stresspreventie

Onlangs heb ik een zeer interessante door Radboud Reflects georganiseerde lezing bijgewoond met de titel: Burn-out. Meer dan een mentale kwestie? Via verschillende invalshoeken werd ingegaan op stress. Zo beschreef schrijfster Bregje Hofstede op een indringende wijze de effecten van haar burn-out, vertelde hersenwetenschapper Erno Hermans over het effect van cortisol op onze hersenen en ging de lezing van Debby Beckers over de oorzaken van stress op het werk en in de maatschappij.

Na de voordrachten volgde een indrukwekkende en aangrijpende vraag van een moeder uit de zaal. Zij vroeg welke preventieve maatregelen onderwijsinstellingen treffen bij het herkennen en bespreekbaar maken van stress- en depressieve klachten. Zij vertelde dat haar zoon zich van het leven had beroofd en dat niemand in de omgeving en op de universiteit waar hij studeerde in de gaten had waar hij mee worstelde.

Hoe open ben jij over stress en wat weet je er over?

En hiermee komen we op een punt waar naar mijn mening qua stresspreventie nog veel winst is te behalen. Er wordt de laatste jaren onder andere vanuit de overheid en media veel aandacht besteed aan stress. En toch blijkt invulling geven aan stresspreventie in de praktijk erg lastig. Terecht dat in Nederland een grote verantwoordelijkheid ligt bij werkgevers en scholen als het gaat om stresspreventie. Weten wat er bij medewerkers en studenten speelt is hierbij cruciaal.

Maar, iedereen heeft naar mijn mening ook een eigen verantwoordelijkheid. En die begint met je eigen kennis over stress én je vrij te voelen over stressklachten te praten. Want:

  • Weet jij welke signalen wijzen op ongezonde stress en welke signalen wellicht op jou betrekking hebben?
  • Weet je dat voor een optimaal werkend stressrespons systeem een gezonde leefstijl onontbeerlijk is? En hoe gezond leef jij als het gaat om bewegen, slapen en eten en drinken?
  • Voel jij je vrij om over je eigen stress(klachten) te praten? En hiermee bedoel ik niet alleen de openheid binnen je omgeving zoals werk en school, maar ook je eigen barrières om over stress te praten.
  • Ben jij op de hoogte van je eigen belemmerende gedachten? Gedachten die veelal leiden tot piekeren en daarmee tot onnodige stress.

Wil je meer weten, lees dan de blogs op mijn site www.ontspannenomgaanmetstress.nl. Wil je meer weten over je eigen stressverhogende gedachten, doe dan gratis de anonieme testen op deze site.