Hoe herken ik mijn stress verhogende gedachten?

Hoe herken ik mijn stress verhogende gedachten?
8 mei 2018 Hans Le Roux

Stress verhogende gedachten en RET

Al sinds de oudheid is bekend dat niet de problemen zelf het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. Deze oude wijsheid is in de vorige eeuw gebruikt voor de ontwikkeling van RET (Rationeel Emotieve Therapie). RET wordt al jaren met succes ingezet als therapievorm bij een burn-out, depressie en angst.

RET kan ook prima ingezet worden bij het (preventief) versterken van je stressbestendigheid en vitaliteit. Het herkennen én ombuigen van je stress verhogende gedachten staan hierbij centraal.

Het belangrijkste principe bij RET is dat je emotie wordt bepaald door je gedachten. Als je denkt dit komt nooit meer goed, dan voel je je anders dan als je bij dezelfde situatie (bijvoorbeeld bij ontslag, een moeilijke baas of tegenslag) denkt heel vervelend, maar dit is niet het einde van de wereld. De eerste gedachte levert meer stress op dan de tweede gedachte.

Waarom zijn stress verhogende gedachten zo lastig te herkennen?

Door je stress verhogende gedachten te herkennen en om te buigen verminder je stress, zonder dat de situatie zelf verandert. Dit klinkt heel logisch, maar het vergt veel oefening om je stress verhogende gedachten te achterhalen. Want deze gedachten zijn veelal gebaseerd op overtuigingen. Overtuigingen die in de kinderjaren en bij enkele bepalende gebeurtenissen in je leven zijn ontstaan. En omdat het overtuigingen zijn, zijn het automatische en dus moeilijk voor jou herkenbare gedachten.

Hoe herken ik stress verhogende gedachten?

Kenmerken van stress verhogende gedachten zijn dat ze:

  • Eisend zijn. Als je deze gedachten hebt heb je onrealistische verwachtingen van andere mensen of situaties. Aan je eisen moet altijd voldaan worden. Onredelijk is bijvoorbeeld de verwachting dat niemand een vervelende opmerking tegen je maakt.
  • Catastroferen. Als je deze gedachten hebt, maak je van een mug de bekende olifant. Je blaast een vervelende gebeurtenis op tot een grote verschrikking.
  • Buitensporige frustraties opleveren. Als je een lage frustratietolerantie hebt eis je dat het leven geen tegenslagen of ongemakken kent.
  • Tot globale beoordelingen leiden. Je bent dan van mening dat je mensen in hun totaliteit kunt beoordelen. Op basis van wat je ziet veroordeel je de hele persoon in plaats van dat je een oordeel geeft over diens gedrag. Je denkt bijvoorbeeld: eens een dief, altijd een dief of mensen uit dat land zijn niet te vertrouwen.

Door de bovenstaande gedachten trek je bij situaties vanuit je overtuiging de conclusie dat die situatie niet zo zou mogen zijn. Of dat deze situatie ondraaglijk is. Hierdoor vorm je een beeld over een situatie die niet overeenkomt met de realiteit. En bovendien tot extra stress leidt.

Door je stress verhogende gedachten (ook wel belemmerende of niet-helpende gedachten genoemd) te onderzoeken op rationaliteit, kan je deze gedachte ombuigen in een meer rationele en stress verlagende gedachte. Als je wilt weten hoe dit werkt zie hiertoe mijn blog van irrationele naar bevrijdende gedachten.

Weten welke stress verhogende gedachten jij hebt?

Via deze gratis en anonieme rationaliteitstest krijg je snel een beeld hoe rationeel jij denkt. Door je email-adres en je naam in te vullen krijg je vrijblijvend automatisch een uitgebreide test gemaild. Met deze test krijg je een goede indicatie  waar jouw eventuele stress verhogende of belemmerende gedachten betrekking op hebben.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*