Vitaliteit is een schaars en kostbaar bezit!

Vitaliteit is een schaars en kostbaar bezit!
29 augustus 2018 Hans Le Roux

Vitale mensen voelen zich energiek en gezond. Ze zijn stress bestendiger, ervaren meer zinbeleving en hebben meer zelfvertrouwen. Maar net als bij veel andere energiebronnen is vitaliteit een schaars en kostbaar bezit. Onderstaand lees je hoe jij zuinig en effectief om kunt gaan met vitaliteit.

Vier dimensies van vitaliteit

Er bestaan verschillende inzichten over vitaliteit[1]. In dit artikel ga ik uit van de volgende vier nauw met elkaar verweven dimensies:

  • Lichamelijke vitaliteit: hoe ga je om met je lijf?
  • Emotionele vitaliteit: hoe ga je om met je emoties?
  • Sociale vitaliteit: hoe ga je met anderen om?
  • Spirituele vitaliteit: hoe ga je met je inspiratie om?

Lichamelijke vitaliteit

Lichamelijke vitaliteit bevorder je door gezond te eten en te drinken, voldoende te bewegen en goed te slapen. Gezonde voeding is van groot belang om moeheid, overgewicht en chronische ziekten tegen te gaan. En voldoende bewegen bevordert bijvoorbeeld de aanvoer van voedingstoffen en afvoer van afvalstoffen in ons lichaam en het activeert ons afweerstelsel (lymfestelsel). Fysieke rust is noodzakelijk omdat het zorgt voor een goede balans tussen spanning en ontspanning.

Emotionele vitaliteit

Emoties als depressieve gevoelens, angst, woede en onzekerheid kunnen een enorm energielek zijn en daarmee je vitaliteit ondermijnen. Belemmerende gedachten spelen hierbij vaak een rol. Dit zijn gedachten die problemen uitvergroten en hierdoor je vitaliteit verminderen. Je emotionele vitaliteit kun je bijvoorbeeld versterken door:

Sociale vitaliteit

Steun van familie, vrienden en collega’s, heeft een gunstig effect op je vitaliteit. Sociale steun kent verschillende vormen. Emotionele steun betreft liefde, genegenheid en sympathie. Instrumentale steun gaat over concrete hulp bij dagelijkse activiteiten. Waardering betekent dat anderen jou om advies en raad vragen, complimenten geven of in vertrouwen nemen. Informatieve steun slaat op adviezen en informatie krijgen.

Spirituele vitaliteit

Cruciaal voor vitaliteit is dat mensen hun leven en werk als zinvol ervaren. Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Wat maakt mij gelukkig?
  • Wat is mijn persoonlijke missie?
  • Welke talenten heb ik en waar ligt mijn passie?
  • Waar krijg ik energie van?

Zingeving wordt door iedereen anders ingevuld en hangt onder andere samen met de levensfase waarin je verkeert. Ook bij spirituele vitaliteit kunnen belemmerende gedachten problemen  uitvergroten en hierdoor zingeving en zinbeleving verminderen.

Meer weten?

Een vitaal iemand leeft gezond, gaat op een gezonde wijze om met gedachten en emoties, beschikt over een sociaal netwerk en ervaart zingeving in het leven en het werk. Weten hoe jij meer vitaliteit kunt ervaren en hoe ik je daarmee kan ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via info@ontspannenomgaanmetstress.nl of neem een kijkje op mijn site www.ontspannenomgaanmetstress.nl.

[1] Vitaliteit betekent levenskracht of levenslust. Zo omschrijven Ryan en Frederick (1997)  vitaliteit als ‘het bewust ervaren dat men leeft’. En volgens Schaufeli cs (2007) staat vitaliteit voor energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar kunnen doorwerken. In organisaties wordt vitaliteit als onderdeel gezien van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onder vitaliteitsmanagement verstaat Van Vuuren (2011) de activiteiten van werknemers en werkgevers om werknemers gezond, productief en met  plezier aan het werk te houden.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*