Durf te kiezen en heb de moed te doen!

Durf te kiezen en heb de moed te doen!
6 februari 2019 Hans Le Roux

Niet alles in het leven is maakbaar of bereikbaar. Maar de essentie wat mensen uit het leven willen halen kan wel benaderd worden door waardengericht leven. Onder het motto van ‘durf te kiezen en heb de moed te doen’ tref je onderstaand enkele handreikingen voor waardengericht leven aan.

Persoonlijke waarden

Persoonlijke waarden gaan over alles wat je belangrijk vindt in je leven. Door bewust rekening te houden met je persoonlijke waarden kan je:

 • Zelfbewuster reageren op situaties.
 • Stabiliteit en richting geven aan je leven.
 • Meer zinbeleving, welbevinden[1]en vitaliteit in je leven ervaren.
 • Beter je verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je in je leven maakt.
 • Doelstellingen -ook bij tegenslagen- beter realiseren.
 • Minder snel een gevoel van falen ervaren bij het onverhoopt niet realiseren van een doelstelling.

Metaforisch kan je waardengericht leven zien als reizen met behulp van een kompas. En de bestemmingen tijdens de reis als je doelen. Je doelen zijn flexibeler dan je waarden. Dat is belangrijk omdat doelen soms niet haalbaar zijn en dus tijdens de reis aangepast moeten worden. Zolang je deze aanpassing doet op basis van je persoonlijke waarden, ervaar je toch een betekenisvolle reis.

Willen, mogen en moeten

Mensen die spreken over willen hebben doorgaans een scherper beeld van hun persoonlijke waarden dan mensen die moeten. Om je persoonlijke waarden te achterhalen is het noodzakelijk na te gaan wat je wel wilt.

Voor veel mensen is de stap van ‘moeten’ naar ‘willen’ te groot. Dit is bijvoorbeeld het geval als ze te sterk gericht zijn op de behoeften van anderen. Of als mensen uit angst of faalangst de verantwoordelijkheid vermijden die hoort bij ‘willen’. Als dit bij jou ook van toepassing is, is het raadzaam een tussenstap via ‘mogen’ te maken. Je kunt dan als het ware wennen aan het mogen willen.

Persoonlijke waarden achterhalen

Te achterhalen wat voor jou belangrijk is in het leven is een zeer persoonlijk traject. De inspiratiebronnen hiervoor zijn eindeloos. Denk aan muziek, een mooie film, de natuur of gesprekken met anderen. En ook waar je als kind het meest enthousiast van werd of het terughalen van enkele momenten met een sterke zinbeleving kunnen goede bronnen zijn. Voor degenen die graag werken vanuit een zekere structuur tref je onderstaand enkele suggesties aan:

De dood

Met het besef dat het leven eindig is maak je een lijst van dingen die voor jou belangrijk zijn. Wat is belangrijk voor je als nog maar een half jaar te leven had? Wat zou je dan in ieder geval willen doen?

Moeilijke en pijnlijke momenten in je leven

Als je het moeilijk vindt om waarden te achterhalen, kan je ook kijken naar moeilijke of pijnlijke momenten in je leven. Deze momenten kunnen een mooie inspiratiebron zijn voor wat jij belangrijk vindt.

Durven kiezen en doen

Het zetten van nieuwe stappen in je leven gaat vaak gepaard met spanning en soms met faalangst. Weet dat dit een heel natuurlijke reactie is. Vanuit de evolutie heeft onze geest (innerlijke criticus) namelijk de neiging je te wijzen op gevaren en risico’s. Tegen deze spanning en faalangst ingaan is geen goede strategie. Acceptatie van deze gevoelens, wat afstand nemen van je gedachten en ervaren dat het zetten van stappen echt niet tot rampspoed leidt, daarentegen wel.

Een goede strategie is ook doelen te kiezen waar je zelf invloed op kunt uitoefenen. Hoe meer je doelen stelt waar je zelf invloed op kunt uitoefenen, hoe minder snel je gevoelens van falen ervaart als je je doel niet bereikt. Zie het verschil maar tussen ‘ik moet deze opdracht binnenhalen’ en ‘ik wil een goed verkoopgesprek voeren om deze opdracht binnen te halen’.

Enkele tips voor het gemakkelijker realiseren van je doelstellingen

 • Steun uit je omgeving. De kans op steun uit je omgeving vergroot je bijvoorbeeld door te spreken over wat je wel wilt. Door op een positieve manier over je doelen te spreken zullen mensen eerder geneigd zijn je te steunen.
 • Het stellen van concrete doelen. Vaak wordt hierbij uitgegaan van SMART dat staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.
 • Zorg voor hapklare brokken. Henry Ford zei ooit ‘geen enkele taak is erg moeilijk, als je hem maar opdeelt in stappen die klein genoeg zijn.’ Kortom zet niet te grote stappen, maar werk waar nodig met subdoelen.

Waardengericht leven en verplichtingen

Natuurlijk heb je in het leven verplichtingen. Maar verplichtingen voelen wel anders aan bij waardengericht leven. Vergelijk maar eens:

 • ‘Ik vind mijn werk niet veel aan. Maar ja, ik moet ook mijn hypotheek betalen’
 • Of: ‘Ik vind mijn werk niet veel aan. Maar het voorziet wel in mijn behoefte om in mijn levensonderhoud te voorzien.’

[1] Welbevinden versterk je ook door:

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*