Werkstress in jouw organisatie

Werkstress: een serieus bedrijfsrisico?

1 op de 7 werknemers in Nederland heeft burn-outklachten. In de leeftijdscategorie 25 – 35 jaar is dit zelfs 1 op 6. De gemiddelde verzuimduur van medewerkers die door werkstress uitvallen is bijna 56 dagen.

Dus ja, werkstress is een serieus bedrijfsrisico!

Naast het leed voor de betrokken medewerkers die uitvallen betekent werkstress, zonder het treffen van maatregelen, een enorme kostenpost en veelal ook extra werkdruk bij overblijvende medewerkers.

Op zoek naar meer energie, motivatie en veerkracht bij medewerkers? Neem dan contact met mij op.

Contact

Wat kan ik voor jouw onderneming betekenen?

De kern van het ontspannen omgaan met werkstress wordt gevormd door het versterken van de persoonlijke veerkracht van je medewerker. Want hoe veerkrachtiger je medewerker is, hoe beter hij of zij om kan gaan met stressvolle situaties.

Als gediplomeerd vitaliteits-, mental en lifecoach maak ik gebruik van de wetenschappelijk bewezen methoden ACT (Acceptance & Commitment Therapy) en RET (Rationeel Emotieve Therapie).

ACT is een relatief nieuwe vorm. Het doel van ACT is dat mensen een zinvol en rijk leven kunnen leiden, terwijl ze de pijn en tegenslagen accepteren die daar onvermijdelijk bij horen.

RET bestaat al langer en is een succesvolle methode die mensen helpt hun gedrag te veranderen of om minder langdurige of dikwijls terugkerende vervelende emoties te ervaren als boosheid, verdriet, stress, somberheid of angst.

Als coach heb ik een ondersteunende, motiverende en spiegelende rol. Ik werk met je medewerker samen. Je medewerker leert methoden toe te passen waarmee hij/zij zelfstandig het coachdoel bereikt.

Naast coaching in mijn praktijkruimte (face-to-face coaching) kan je medewerker kiezen voor email-coaching.

 

Wanneer kan stress coaching voor je medewerker ingezet worden?

Ik onderscheid drie verschillende situaties.

  • De medewerker is zich bewust van signalen die wijzen op ongezonde stress en wil deze ombuigen naar gezonde stress.
  • De medewerker heeft een burn-out en/of last van sombere gedachten of angst.
  • Je bent op zoek naar een coach die de medewerker ondersteunt met voor hem/haar lastige situaties.

Meer weten over hoe een coachingstraject eruit kan zien en wanneer dit iets voor jouw medewerker kan zijn?  Klik dan op één van de volgende tegels.

Ongezonde stress

De medewerker heeft al langere tijd last van (ongezonde) stress. Je merkt dat zijn of haar werk eronder begint te leiden. Je hoort ook steeds meer collega’s die zich zorgen maken.

Bekijk het coachingstraject

We beginnen met een intake van ongeveer 1 uur. Dit kan ook een gezamenlijk gesprek zijn. We maken kennis met elkaar en ontdekken wat het probleem is en wat hij of zij graag wil bereiken. Als ik het idee heb dat ik  daadwerkelijk kan ondersteunen bij het bereiken van het doel, maken wij een vervolgafspraak.

Het coachtraject is maatwerk. Omgaan met stress verhogende gedachten en een gezonde leefstijl maken altijd onderdeel uit van het traject.

De lengte van het vervolgtraject varieert en is sterk afhankelijk van de doelstelling, de tijd die nodig is om nieuwe inzichten in de praktijk te brengen én de inzet. Reken op ongeveer vijf tot tien sessies.

Burn-out en sombere gedachten of angst

De medewerker heeft stress gerelateerde klachten als een burn-out, sombere gedachten of angst. De medewerker heeft hulp nodig om deze klachten te verminderen, om de energie weer terug te vinden om veerkrachtig aan het werk te zijn.

Bekijk het coachingstraject

We beginnen met een intake van ongeveer 1 uur. Dit kan ook een gezamenlijk gesprek zijn. We maken kennis met elkaar. Als ik het idee heb dat ik daadwerkelijk kan ondersteunen, maken wij een vervolgafspraak.

Het traject is er in de eerste plaats op gericht de stressklachten te verminderen en aandacht te besteden aan leefstijl. In het tweede deel besteden we aandacht aan sterk negatieve gevoelens als boosheid, miskenning, somberheid of angst. Het laatste deel heeft betrekking op het in de praktijk brengen van hetgeen is geleerd en het verminderen van het risico van terugval.

De lengte van het vervolgtraject varieert en is afhankelijk van de tijd die nodig is  nieuwe inzichten in de praktijk te brengen, de energie die je medewerker hiervoor heeft en diens inzet. Reken bij een burn-out op 12-14 sessies exclusief aanvullende modules als bijvoorbeeld ‘werkhervatting’ en ‘vermoeidheid’.

Omgaan met lastige situaties

Je merkt dat je medewerker bepaalde situaties lastig vindt om mee om te gaan. Bijvoorbeeld stress bij specifieke werkzaamheden of situaties die het functioneren van de medewerker beïnvloeden en diens zelfvertrouwen ondermijnen. Denk aan omgaan met kritiek, voor zichzelf durven opkomen, keuzes maken, op eigen kwaliteiten vertrouwen, omgaan met tegenslagen of onzekerheden, etc.

Bekijk het coachingstraject

We beginnen met een intake van ongeveer 1 uur. Dit kan ook een gezamenlijk gesprek zijn. We maken kennis met elkaar en ontdekken wat het doel is. Als ik het idee heb dat ik daadwerkelijk kan ondersteunen bij het bereiken van het doel, maken wij een vervolgafspraak.

Het coachtraject is maatwerk. Het denken in oplossingen en het vriendelijk omgaan met de zelfcriticus van de medewerker zijn vaste onderdelen.

De lengte van het vervolgtraject varieert en is sterk afhankelijk van de doelstelling, de tijd die nodig is om nieuwe inzichten in de praktijk te brengen én de inzet. Reken op vijf tot tien sessies.

Neem contact met mij op, dan maken we een afspraak om kennis te maken.

Contact